WİKADO KULLANIM SÖZLEŞMESİ Yazdır
1. Medyasis Elektronik ve İletişim Sis. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra kısaca MEDYASİS olarak anılacaktır) İşbu sözleşme özellikleri ambalajın üzerinde belirtilmiş SÜRE için yazılımın "KULLANIM LİSANSI"nı MÜŞTERİ'ye vermiştir. MÜŞTERİ yazılımı aktivasyon tarihinden itibaren kullanım süresi kadar sadece bir adet domain üzerinde kullanabilir. MÜŞTERİ sürenin sonunda yeniden lisans bedeli ödeyerek kullanım süresini uzatabilir.

2. Yazılımın telif hakları münhasıran MEDYASİS'e ait olup Fikir ve Sanat eserleri kanunu ve Türk ceza kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Süreli kullanım lisansı dışında kalan tüm diğer haklar bu sözleşmenin kapsamı dışındadır.

3. MÜŞTERİ yazılımı T.C. kanunlarına aykırı eylemler için kullanamaz. MEDYASİS, yazılımın kanuna aykırı işlerde kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Buna rağmen her durumda, bu yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde MEDYASİS'in mali sorumluluğu, MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu bedel ile sınırlıdır.

4. MEDYASİS yazılımın mükemmel olması için azami çabayı göstermiş olmakla birlikte tamamen hatasız ve mükemmel olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

5. Yazılımın bir yıllık kullanım süresi aktive edildiği tarihte başlar. Aktivasyon tarihleri ile ilgili tek ve geçerli kayıt ve delil MEDYASİS'in kayıtlarıdır ve bu tarih itibariyle MÜŞTERİ'nin yazılımdan yararlanmaya başladığı kabul edilir. MÜŞTERİ'nin yazılımdan yararlanmaya başlayamadığına, yazılımdaki bir hata veya sorundan dolayı kullanamadığına dair bir itirazı veya şikayeti var ise; bunu aktivasyon tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) günlük süre içinde noter kanalı ile Medyasis'e bildirmek zorundadır. MÜŞTERİ'nin kendisinden kaynaklanan kullanımı veya yararlanmayı engelleyen olası haller, örneğin MÜŞTERİ'nin domainini Medyasis sunucularına yönlendirmemesi vb. haller itiraz veya şikayet konusu edilemezler. Süresi içinde herhangi bir itiraz olmaması Wikado'nun sorunsuz olarak kullanılmakta olduğuna dair kesin ispat ve delil niteliğindedir. 15 (onbeş) günlük süre kesin olup taraflar ihtar süresini uzatamazlar. Noter ihtarı dışında hiçbir ihtar geçerli değildir. Taraflar bunu karşılıklı kabul ederler.

6. MÜŞTERİ kendisine sağlanan e-posta adreslerini toplu mail gönderme (spam) maksatlı kullanamaz. Aynı mailin farklı insanlara bir gün içerisinde 100 (yüz) kopyadan fazla gönderilmesi spam olarak kabul edilir.

7. İşbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler, bedelli veya bedelsiz hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

8. Anlaşmazlık durumunda İstanbul (Beyoğlu) İcra Daireleri ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

Medyasis Elektronik ve İletişim Sis. Tic. Ltd. Şti
Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10/65 K:3 Kadıköy/İstanbul